Politiek Haalbaar
Asociale arbeidswetgeving PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door Rob Lansu   
zaterdag, 16 december 2017 10:09

Tegenwerkende arbeidswetgeving

Heel vaak pakt wetgeving met een sympathiek doel tegengesteld uit. Wat is er nu tegen om oudere werknemers te beschermen? Dus de ontslagvergoeding is nog steeds hoger voor oudere werknemers, extra vakantiedagen, geen nachtdiensten, bizarre pensioenregels en ga zo maar door. Heel sympathiek uiteraard, maar met als gevolg dat een "ouder" persoon minder snel aan het werk komt. Een voorbeeld: een werkgever neemt een medewerker in vaste dienst aan, en die medewerker wordt arbeidsongeschikt. De reden van arbeidsongeschiktheid ligt vaak niet in het werk, denk aan ski-ongeval, ziekte, sportblessure etc. Toch wordt de werkgever gestraft, want die moet een boete van maximaal 2 jaar salaris betalen. Nu roepen optimisten dat jeugdige werknemers net zoveel ziekteverzuim hebben als oudere werknemers. Klopt, maar kijk je naar de verdeling dan zie je dat bij jongere werknemers het verzuim door kortdurend verzuim wordt veroorzaakt (sportblessure, griepje etc), en bij oudere werknemers door langdurig ziekteverzuim (met eventueel uitstroom tot gevolg). Dus bij jongere medewerkers kun je het salaris over de ziekteperiode als investering zien, bij oudere werknemers is er een kans dat je het gewoon kwijt bent.

Die brengen een bepaald risico met zich mee

Volkskrant 16 december 2017: "De aannemer heeft op dit moment zeven projecten lopen. Hij wil graag meer huizen bouwen , maar het ontbreekt Kok aan vakmensen om de productie op te voeren. 'Plaats je een vacature dan reageert niemand. Ja, wat oudere bouwvakkers maar die brengen een bepaald risico met zich mee. De aanwas van jonge mensen blijft achter'. Het "bepaald risico" wordt niet verder benoemd, maar kan natuurlijk ingevuld worden als: die werknemers hebben hun rug de afgelopen decennia de  vernieling in gejaagd, straks vallen ze uit en moet ik twee jaar boete salaris doorbetalen.

De oplossing is simpel: maak niet de werkgever verantwoordelijk voor ziekteverzuim, maar de werknemer. Laat een bureaucratische organisatie voor iedere werknemer een risicoklasse bepalen (bijvoorbeeld op basis van beroep, leeftijd en eerder ziekteverzuim), definieer een verzekeringsplicht voor werknemers (en zzp'ers?) en een acceptatieplicht voor verzekeraars die arbeidsongeschiktheidsverzekeringen aanbieden. Vervolgens kan de werknemer gaan shoppen bij welke verzekeraar hij met zijn risicoklasse het beste bediend wordt. De verzekeraars kunnen zich onderscheiden met verschillende uitkeringshoogte's, eigen risico en preventie.

Werkgevers kunnen vervolgens weer onbekommerd gemotiveerde oudere werknemers aannemen!

 

 

 

 
Wet dubbele nationaliteit om zeep geholpen PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door Rob Lansu   
vrijdag, 29 juni 2012 19:09

Briljante motie van D66


Een voorstel van D66 om de wet op dubbele nationaliteit niet van toepassing te verklaren op Nederlanders die een vreemde nationaliteit krijgen heeft nu de steun van VVD en CDA.
Dit is een briljante move van D66, want uiteraard vindt het weldenkend deel van de natie het heel normaal dat buitenlanders die Nederlander willen worden ongeacht practische en emotionele overwegingen volledig voor Nederland kiezen, maar andersom begrijpen ze best dat een Nederlander die een andere nationaliteit krijgt de banden met het moederland wil bewaren.

Dus een wet die wel voor die enge buitenlanders geldt maar niet voor de heldhaftige Nederlanders die zich (semi) permanent in den vreemde willen vestigen is dan dus een uitstekende wet?

Het briljante van de motie van D66 is nu dat zelfs d66 zonder problemen vóór de wet kan stemmen, omdat de rechter deze wet door de versnipperaar zal halen.
Artikel 1 van de grondwet luidt: "Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindhied, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan".

Gelijke gevallen worden gelijk behandeld:
Het zou wel heel frappant zijn als de rechter tot de conclusie komt dat het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit als je al een buitenlandse nationaliteit hebt iets heel anders is dan het verkrijgen van een buitenlandse nationaliteit als je al een Nederlandse nationaliteit hebt!
Je zou kunnen zeggen dat het "zich in Nederland bevinden" voor het onderscheid zou kunnen zorgen, maar dan verbied je de Nederlanders met een tweede nationaliteit ook maar één voet op Nederlandse grond te zetten, want op dat moment zijn het gelijke gevallen en pakken we ze alsnog de Nederlandse nationaliteit af.

Het briljante van het voorstel is dat VVD en CDA hier mee accoord gaan. Natuurlijk weten ze dat daarmee een onzin wet gecreëerd wordt, maar voor de achterban hebben ze woord gehouden. En als Geert dan weer wat gaat schelden op de linkse rechters (D66 kliek?) zijn de verkiezingen al weer lang voorbij.

 
Landjepik PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door Rob Lansu   
zaterdag, 19 mei 2012 10:28

Oxfam Novib protesteert tegen de aankoop van (landbouw)grond in Afrika door buitenlanders. Banken en beleggers die daarin investeren worden aan de schandpaal genageld, want iedere aankoop wordt ongegeneerd als landroof betiteld:

Bron: www.oxfamnovib.nl/Aegon-reageert-op-lanjepik-actie.html
...blijkt dat Aegon Groep zowel via bankinvesteringen als vermogensbeheer investeert in bedrijven die land verwerven in ontwikkelingslanden. Er hoeft niets mis te zijn met investeringen in land. Tegelijk is landverwerving de laatste jaren enorm toegenomen en -helaas- landjepik in de praktijk ook.

Proberen je te verdedigen door te vertellen dat je door een externe organisatie laat beoordelen of de bedrijven waarin je belegt aan landroof doen, waarna je de belegging onmiddelijk beëindigt helpt niet, want genadeloos wordt iedere investering in land in Afrika als landjepik betiteld.

Het is absoluut waar dat er laakbare dingen gebeuren, in de vorm van het verjagen van mensen van hun land, bijvoorbeeld omdat de eigendomsrechten niet goed geregistreerd staan, en hier moet ook met kracht tegen geprotesteerd en zo mogelijk opgetreden te worden.

Aan de andere kant kan het juist een kwaliteits- en productiviteitsimpuls geven als kleine boeren worden uitgekocht en er een grootschalig bedrijf van wordt gemaakt.

Laten we het even omdraaien: het is niet in het belang van Oxfam-Novib dat de landbouw in Afrika efficiënter wordt georganiseerd, een grotere output gaat leveren, en een grotere bijdrage aan de nationale economie kan leveren, want dan blijkt dat de markt veel beter kan waar ontwikkelingsorganisaties als Oxfam Novib al tientallen jaren falen.

 
Ultrakort geding PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door Rob Lansu   
dinsdag, 22 mei 2012 20:34

Geert Wilders, of de PVV gaat een kort geding voeren tegen de staat. Eerst maar even naar de bron, de website van de PVV: "PVV-leider Geert Wilders begint een kort geding tegen de staat om het permanente noodfonds voor de euro (ESM) van tafel te krijgen. Wilders zei woensdag dat Bram Moskowics het kort geding namens hem gaat voeren. Leeshet hele bericht op Telegraaf.nl"

Nou, dat is dus duidelijk, de PVV heeft er niets mee te maken. De heer Wilders gaat dus als Nederlands onderdaan dit geding voeren. Helemaal duidelijk wat de eis zal zijn is het ondanks alle media aandacht niet. De indruk wordt gewekt dat hij in het parlement verloren heeft (41 tegen stemmen, wat in een uitspraak "een belangrijke minderheid" genoemd wordt), en nu via de rechter probeert de democratische besluitvorming terug te draaien.

Een kort geding waarbij hij niet kan verliezen, als de rechter zich onbevoegd verklaart, het spoedeisend belang niet ziet of de vordering afwijst is dat weer een bewijs dat de rechterlijke macht door en door verrot is, en als de vordering wordt toegewezen (lijkt me heel spannend als alle 16 miljoen burgers voortaan een kort geding kunnen aanspannen over politieke besluiten) gaan we hem weer glimmend in de media zien als de grote beschermer van Nederland.

Het standpunt van de heer Wilders valt te vergelijken met iemand die de brandweer weigert zijn water af te tappen om het brandende huis van de buren te blussen. Het risico op branddoorslag is klein maar niet denkbeeldig, maar hoe zullen de andere buren (die je iedere dag nodig hebt) over een dergelijke opstelling denken? Natuurlijk is het zo dat de buren onvoorzichtig zijn geweest met vuur, maar niemand steekt zijn eigen huis met opzet in brand, laat staan dat het een argument is om maar niet te blussen.  

Laten we hopen dat de heer Moskowics zijn eis zodanig heeft geformuleerd dat de rechter zichzelf ontvankelijk kan verklaren, en vervolgens met argumenten kan aangeven waarom de eis wordt afgewezen. Voor de heer Wilders tellen argumenten niet, maar gelukkig is er ook nog een weldenkend deel van de natie.

Laatst aangepast op dinsdag, 22 mei 2012 21:09
 
Aanpassing voetbalwet PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door Rob Lansu   
woensdag, 25 januari 2012 17:20

Tweede Kamer en politiebonden roepen op tot effectievere voetbalwet

Een kop uit NRC handelsblad van 25 januari 2012 die weer meer vragen dan antwoorden oproept.

De wet zou nu niet effectief genoeg zijn.
- Wat is er veranderd tussen 2010 (toen de voetbalwet werd ingevoerd) en nu dat deze wet niet effectief meer zou zijn. Of wellicht was de wet bij het aannemen al niet effectief?
- Hoe kan het dat nu al geconcludeerd kan worden dat de wet niet effectief is, de evaluatie van deze wet staat pas gepland voor april van dit jaar?
- De politievakbond stelt tevens dat het ontbreekt aan bestuurlijke daadkracht, neemt die toe als de voetbalwet aangepast wordt?
- Welk doel dient het aanscherpen van de voetbalwet, is dat het aan het werk houden van de ambtenaren die ook zo'n mooi stukje werk bij het burkaverbod hebben geleverd, is dat het voorkomen van voetbalgeweld, is dat het wraak nemen voor voetbalgeweld? Afhankelijk van het doel dient bekeken te worden of een aanscherping van de voetbalwet de beste manier is om dat doel te bereiken.

Vanuit de linkse media (NRC Handelsblad) lees ik de volgende quote:

De Mos (PVV) zegt tegenover persbureau Novum dat voetbal weer een feest moet worden:
“Het wordt vele malen strenger. Wat ons betreft gaan relschoppers buitenspel en wordt voetbal weer een feest dat het moet zijn.”

Nou, wat mij betreft ook, maar we dachten met een voetbalwet dit effect te kunnen bereiken, en waarom moeten we denken dat we met een strengere voetbalwet dit effect wel kunnen bereiken (even aannemende dat de evaluatie aangeeft dat er inderdaad niets bereikt is). Natuurlijk is er in de linkse media niets te vinden van de briljante analyse van de Mos, maar de website van de PVV geeft ongetwijfeld uitsluitsel.
En inderdaad, wat zoekwerk levert op dat de Mos op 12 mei 2011 kamervragen over de voetbalwet heeft gesteld, waarin hij uitdrukkelijk verwijst naar de Engelse voetbalwet, die door hem als strenger en wel werkzaam wordt beoordeeld.
Op 16 juni 2011 zijn de gebruikelijke nietszeggende antwoorden gekomen, dat het wordt meegenomen in de evaluatie en dat vooruitlopend daarop geen standpunten worden ingenomen.

Conclusie: de Mos is al langer bezig met dit onderwerp, hij heeft zich verdiept in de problematiek, ook in internationaal perspectief, en hij wil ons de weg naar de volgens hem juiste oplossing wijzen, kortom hij doet datgene wat een politicus moet doen.
Alleen blijft de vraag knagen waarom de evaluatie niet afgewacht kan worden?

 

 

 

 

Laatst aangepast op woensdag, 25 januari 2012 18:03
 
«StartVorige123VolgendeEinde»

Pagina 1 van 3